GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN ASAHI

GỐI ĐỠ BẠC ĐẠN ASAHIHOTLINE TƯ VẤN: 0948.799.336

Với nhu cầu ngày càng phát triển, các công ty thành lập ngày càng nhiều, vì vậy các loại gối đỡ bạc đạn asahi cũng được tiêu thụ rất nhiều.

ASAHI thương hiệu Nhật bản , chuyên sản xuất các dòng gối đỡ có ổ bi bên trong, Thông thường một ổ đỡ dùng được mấy loại vòng bi bên trong

Vòng bi UC/ bạc đạn UC lắp trực tiếp vào cây trục
Vòng bi UK / bạc đạn UK khi lắp ta dùng thêm một loại Măng xông lót để lắp vào trục.:

BẠC ĐẠN P201,

BẠC ĐẠN F201,

BẠC ĐẠN FL201,

BẠC ĐẠN T201,

BẠC ĐẠN P202,

BẠC ĐẠN F202,

BẠC ĐẠN FL202,

BẠC ĐẠN T202,

BẠC ĐẠN P203,

BẠC ĐẠN F203,

BẠC ĐẠN FL203,

BẠC ĐẠN T203,

BẠC ĐẠN P204,

BẠC ĐẠN F204,

BẠC ĐẠN FL204,

BẠC ĐẠN T204,

BẠC ĐẠN P205,

BẠC ĐẠN F205,

BẠC ĐẠN FL205,

BẠC ĐẠN T205,

BẠC ĐẠN P206,

BẠC ĐẠN F206,

BẠC ĐẠN FL206,

BẠC ĐẠN T206,

BẠC ĐẠN P207,

BẠC ĐẠN F207,

BẠC ĐẠN FL207,

BẠC ĐẠN T207,

BẠC ĐẠN P208,

BẠC ĐẠN F208,

BẠC ĐẠN FL208,

BẠC ĐẠN T208,

BẠC ĐẠN P209,

BẠC ĐẠN F209,

BẠC ĐẠN FL209,

BẠC ĐẠN T209,

BẠC ĐẠN P210,

BẠC ĐẠN F210,

BẠC ĐẠN FL210,

BẠC ĐẠN T210,

BẠC ĐẠN P211,

BẠC ĐẠN F211,

BẠC ĐẠN FL211,

BẠC ĐẠN T211,

BẠC ĐẠN P212,

BẠC ĐẠN F212,

BẠC ĐẠN FL212,

BẠC ĐẠN T212,

BẠC ĐẠN P213,

BẠC ĐẠN F213,

BẠC ĐẠN FL213,

BẠC ĐẠN T213,

BẠC ĐẠN P214,

BẠC ĐẠN F214,

BẠC ĐẠN FL214,

BẠC ĐẠN T214,

Hi vọng chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách .

Chúng tôi cung cấp: Các thương hiệu Vòng bi, Bạc đạn, Gối đỡ

0948 799 336